HomeOns SkoolKleuterskoolVerslae & Rapporte

Verslae & Rapporte

Ons kurrikulum is opgedeel in Temas van ontwikkeling en in spesifieke daglessies. Ons onderwyseresse is opgelei om elkeen van hierdie temas met sorg aan te bied met die hooffokus op speel. Speel is die een ding waarmee alle kinders goed is. Om dus hierdie natuurlike vaardigheid korrek aan te wend is kardinaal. Dit is krities dat ‘n kind ontwikkel maar net so belangrik dat die kind, kind sal bly.

Ons kurrikulum is met sorg ontwikkel en is deur die jare al bewys as enig in sy soort en lewer blywende resultate. Dit kan ons sien deur die hoeveelheid kinders wat eindig in die top kategorieë van elke vlak van ons samelewing. Die kurrikulum is geskoei op die Britse standaard van onderrig.

Twee keer per jaar kry jul kleingoed hul verslae en leers huis toe. Assesering geskied deurlopend en dan het ons ‘n tydperk van intense assesering. Die aktiwiteite: Sport, Rekenaars en Kinderkinetika se verslae word ook ingesluit. Indien jou kind ander aktiwiteite doen word die verslae ook in die leêr gesit.

Ons is hier om u kind te help om alle probleem areas uit die weg te ruim voordat u kind skooltoe gaan, dus is die evaluering van u kind vir ons van kardinale belang. Op ons verslae word presies aangedui wat u kind se vordering is en ook waarvan aandag gegee moet word. Bespreek dan gerus met u kind se onderwyseres hierdie uitslae sodat ons kan hande vat om u kind se vordering te versnel.

Aan die einde van die jaar kry jul dan die leêr met alles in. So kan jy dan al jou kind se vorderingsleêrs hou.

 
 
Website made by Cyber Creations | web design pretoria