HomeOns SkoolGraad R

IP-IG Graad R

graad R 2013IPIG Kleuterskool is nog een van die bevoorregte kleuterskole wat nog aan ons ouers ‘n Graad R kan bied. Hierdie resepsiejaar (Graad R) maak deel uit van die Departement Basiese Onderwys se strategië om Suid-Afikaanse kinders se skoolprestasie ‘n hupstoot te gee. Navorsing toon dat kinders wat voor Graad 1 aan stimulerende aktiwiteite blootgestel word, deur hul primêre en sekondêre skooljare heen akademies beter presteer. Daarom fokus die Depatement so sterk op leer in Graad R.

Hierdie voorbereidende fase is kardinaal vir Graad 1 aangesien die tempo deurlopend in die jaar verhoog word om die kleuters voor te berei vir die jaar wat voorlê. Ons aktiwiteite is ontwerp in ooreenstemming met die vereisters van uitkomsgebaseerde onderwys. Dit voorsien aan student die geleenheid om hulle volle potensiaal te ontwikkel.

Graad R vorm die brug tussen die student se voorskoolse ervarings en die formule skoolstelsel. Ons onderwyseresse benut leeruitkomste en die gepaardgaande asseseringstandaarde om student se behoeftes en tekortkominge so te identifiseer. Aan die hand hiervan beplan hulle dan leergeleenthede en aktiwiteite waardeur die student hierdie uitkomste kan bereik.

Onderwyseresse

Ons onderwyseresse is uiters bekwaam om ons leerders daardie ekstra hupstoot te gee bo ander leerders. Kinders wat in ons Graad R afdeling aanbly instede van om oor te beweeg na die Laerskool se Graad R word bevoordeel deurdat:

 • Daar geen aanpassingsprobleme is nie aangesien die kleuterskool bekend is.
 • Die onderwysers is bekend met die student se geskiedenis aangesien die inligting vanaf sy vorige onderwysers deurgegee is.
 • Klassies is klein om individuele aandag te verseker.
 • Probleme wat reeds in die vorige fases geidentifiseer is kan dadelik aangespreek word.
 • Die student het geen ontwrigting deur na die naskoolsentrum geneem te word nie.
 • Die student is op ‘n aparte kampus saam met sy eie portuurgroep waar geen intimidasie kan plaasvind nie.
 • Ons kinderkinetikuste het wat die maats voortdurend evalueer en aanbevelings maak.
 • Blokfluit deel uitmaak van hul musiekaanbieding.

 

 • gr-r1
 • gr-r2
 • gr-r3
 • gr-r4
 • gr-r5
 • gr-r6
 • gr-r7
 • graad-r-2013

 

 

 

 
 
Website made by Cyber Creations | web design pretoria