HomeOmtrent

Omtrent Ons

seugnet louwLiewe Ouer

Dankie vir die geleentheid om my droom met julle te deel.

Meer as 20 jaar gelede het ek as onderwyseres by Laerskool Rooihuiskraal begin. ‘n Onderwyseres wat drome en ideale gehad het om kinders se lewens te transformeer, want vroeg reeds het ek besef hoe belangrik die grondslagfase is vir verdere ontwikkeling in ‘n kind se lewe. My droom was om ‘n unieke gespesialiseerde Baba-, Peuter-, Kleuter- en Naskoolsentrum te stig. Dit moes ‘n skool wees wat sou uitstaan bo die res en gesien sou word as een van die bestes in Centurion. Ek wou ook ‘n skool hê wat kinders emosioneel, sosiaal en intellektueel sou voorberei op die wêreld wat wag. Dit sou nie help om net ‘n kind te ontwikkel wat intellektueel sterk is nie. Die kind moes ook sosiaal en emosioneel kon sterk staan.

Ek het geweet dat ‘n kind se intelligensie nie noodwendig gevorm word deur oorerflike eienskappe nie, maar deur ervarings waaraan hulle blootstel word. Dit het vir my beteken dat ‘n kind se intelligensie gemanipuleer kan word deur stimulasie. Alhoewel ek my rol as juffrou by die laerskool geniet het, het ek ‘n vuur binne my gehad om te begin waar die breintjies op sy kwesbaarste is nl. in die baba, peuter en kleuterfase.

Na baie navorsing, en die konstante soeke na die perfekte kurrikulum is Ietzi... Pinkz... Ietzi … Groenz gebore. Dit is vandag ‘n plek waar kinders met glimlaggies hulself kan wees en met positiewe, doelgerigte leiding kan groei.

Ons bied vandag voldag versorging aan babas, peuters en kleuters, vanaf geboorte tot by Graad R. Ons het ook ‘n Naskool kampus vir die laerskool Rooihuiskraal wat kinders van Graad R tot Graad 7 akkomodeer en ook ‘n inhuis sport- en swemskool.

Ons Sillabus

Ons sillabus is geskool op die Britse Kurrikulum wat leerders die geleenthied gee om op ‘n hoër en vinniger standaard en tempo te ontwikkel. Navorsing toon tog dat die grootste intellekteule groei van ‘n kind plaasvind in sy peuter en kleuterjare waarby tot 80% van ‘n kind se intellektuele potensiaal gevorm word voordat hy of sy skool toe gaan. Dit beteken dus as ons die regte stimulasie toepas in hierdie jare, ons die kindertjies kan voorberei vir skool en sukses kan verseker in latere jare. Sukses word dus nou gevorm deur die toepassing van ons unieke stimulasieprogram.

Ons moet onthou dat tye drasties verander het vandat ons kinders was. Mamma is nie noodwendig meer ‘n huisvrou nie en kan met ander woorde nie noodwendig soveel kwaliteit tyd spandeer aan stimulasie en tuiswerk nie. Ons fokus is daarom juis om die kinders aan die nodige stimulasie bloot te stel wat so noodsaaklik is om hulle voor te berei vir skool. Dit help nie ‘n kind is super slim as hy 2 jaar oud is en ken sy alfabet en kan tel nie, maar op 6 jaar, as hy in Gr 1 kom, is hy agter, omdat hy nie die regte én deurlopende stimulasie ontvang het nie.

As ouers wil hê hulle kinders moet suksesvol wees, moet hulle doen wat gewone ouers nie doen nie. Hulle moet ook weet wat gewone ouers nie weet nie…

Ons vervul nie die rol van die ouer nie, maar ons streef daarna om ons ouers toe te rus met die nodige kennis en leiding om ‘n verskil te maak. Ons vat hande en werk saam!! Ons is ook hier om ons ouers te help met seker die belangrikste taak in hulle lewe – die suksesvolle grootmaak van hul kinders. My deur is altyd oop vir leiding en raad. Ons ouers weet, indien hulle enige raad of advies benodig is ons hier om te help. Ons wil hê hulle moet eendag kan terugkyk na die keuses wat hulle gemaak het en weet dit was goed en reg.

Ons doen wat ‘n gewone kleuterskool nie doen nie.

Ja, soos ons reeds gesê het is die kleuterskool tydperk die belangrikste tydperk in ‘n kind se lewe en juis daarom is ons standaard so hoog. Jy kan ter enige tyd kom en deur ons studente se leers blaai en sien wat ons kleingoed vermag. Vra maar vir enige Laerskool in ons omgewing en hulle sal dit be-aam. Ons kinders is voorbereid vir skool en die lewe wat wag. Ons grondslag is sterk! Hulle sal jou ook sê dat die kinders wat uit IPIG uit kom nie net bestaan nie, maar lewe.

My onderwyseresse

Ek moet ook net noem dat hierdie skool nie sou bestaan sonder my onderwyseresse nie! Vir die feit dat my personeel my entoesiasme deel, het ons bekend geword vir ons hoë akademiese standaarde. My onderwyseresse is ‘n bertroubaar en gedugte span met die regte kwalifikasies en ondervinding om elke leerdeer te laat uitblink. Elkeen van hulle is met sorg gekies vir haar unieke persoonlikheid en bevoegdheid wat sy bydra tot die skool. Ek sal nie hierdie skool op so ‘n hoë standaard kan hou as dit nie vir hulle was nie. Van my onderwyseresse studeer ook verder, dus maak ons seker ons is deurentyd op hoogte van die nuutste onderwystegnieke en toepassings.

Maak 'n afspraak

Nou dat u alles van my gelees het wil ek jou ook graag ontmoet. Ek hou daarvan en is trots om ouers te wys hoe lyk ons skool en wat vermag ons met julle kinders. Bel my dus en maak ‘n afspraak en ek loop saam met jou deur die skool. Jy kan of dit persoonlik met my reël of die kantoor skakel op (012) 661 7713

 
 
Website made by Cyber Creations | web design pretoria